0982.990.078

Bungalow phổ thông : Model: KBT-PT001

9.800.000 

– kích thước cơ bản: 576×576 cm
– chiều cao tường bên: 279 cm
– chiều cao sườn: 434 cm
– diện tích mái: 50,92 m²
– sân mái: 22 °
– không gian kín: 119,79 m³
– tất cả bằng gỗ, ngoại trừ kết cấu sàn được xử lý áp lực, không được điều trị

HỖ TRỢ CHI NHÁNH TOÀN QUỐC

Hotline : 0982.990.078

Email : keyhomevietnam@gmail.com